FR

Kan ik een kredietkaart krijgen?

Je kunt de meeste kredietkaarten bestellen als je maandinkomen boven de 1.200 euro ligt. Je hebt liefst ook geen geregistreerde betalingsachterstanden of hoge schulden.

Elke kaart heeft zijn eigen acceptatievoorwaarden. Het kan dus perfect dat, als je voor de ene kaart wordt afgewezen, je er gewoon een andere kunt bestellen.

Vertrouwen

Iedere betaling met een kredietkaart is een lening. Aan het einde van elke maand betaal je je uitgaven van die maand terug aan de kredietkaartmaatschappij. Het is dikwijls mogelijk om het bedrag in stukken te betalen, gespreid over een aantal maanden. Dan krijg je van je kredietkaartmaatschappij een doorlopend krediet.

De kredietkaartmaatschappij kijkt bij je aanvraag in elk geval na of je wel ‘kredietwaardig’ bent — of je je leningen kunt betalen.

Neem je eigen verantwoordelijkheid. Kijk na hoeveel je kunt lenen voor je een kaart bestelt.